OVER ONS

Architectenbureau De Lange is een relatief jong architectenbureau dat overtuigd is van de noodzaak om op lange termijn duurzaam met onze omgeving om te gaan. Een kernpunt hierbij is het zoeken naar antwoorden op het spanningsveld tussen de snelle veranderingen op vlak van techniek, cultuur, klimaat, communicatie,… en gebouwen die steeds voor een langere tijd worden opgetrokken. Om hierop een eigentijds antwoord te kunnen geven, en niet te vervallen in de platgetrapte paden die geen oplossing bieden voor de toekomstige uitdagingen, gaan we bij elk project opnieuw op zoek naar de beste antwoorden op de gestelde vragen.

 

Deze zoektocht pakken we aan vanuit onze rechttoe, rechtaan en pragmatische houding. Een project moet in eerste instantie degelijk, duurzaam en functioneel zijn waarbij de vormgeving voortvloeit uit de  onderliggende eisen en verwachtingen. De omgekeerde redenering, waarbij eerst de vormgeving wordt bepaald, zorgt al te vaak voor ster-architectuur die op lange maar soms ook reeds op korte termijn niet aan de verwachtingen voldoet. In tegenstelling hiermee staat onze aanpak garant voor een oprecht origineel ontwerp op maat van gebruiker en omgeving.

 

Onze werkmethodiek met een onderverdeling van het bouwproces in duidelijk afgelijnde fases, zorgt voor de noodzakelijke structuur zodat we ondanks ons intensief ontwerpend onderzoek een project steeds op tijd en binnen budget kunnen opleveren.
Dit alles wordt gedragen vanuit ons enthousiaste team van 6 vaste medewerkers, waarbij de duidelijke taakverdeling en nauwe samenwerking zorgt voor een efficiënte werking.
Kortom, ons bureau staat garant voor een professionele ondersteuning waarbij uw dromen en wensen centraal staan!

 

LABELS

                                                            

                            Ik-BEN-mee.jpg                  logo20eba_0.jpg                  phplogo-9x8-cm-transparant.gif                          

                            BEN- architect                  Energiebewust architect            Lid passiefhuisplatform