sep 05

Prijs van het publiek voor ecologische renovatie van het jaar 2016

In dit project te Grembergen stond een ecologische aanpak centraal. De woning bezat reeds een grote tuin en een prachtige oude notelaar. Het leek evident dat de notelaar moest blijven en dat de nieuwe uitbouw zich als het ware rond de boom zou plooien. De buitenruimte wordt daardoor grotendeels in de woning zelf betrokken. In het gehele project werd veel aandacht geschonken aan duurzaamheid in materialen en energiegebruik. Het winnen van deze prijs, georganiseerd door de organisatie Ecobouwers, is het bewijs dat deze aanpak ook bij een breder publiek in de smaak viel!

Meer informatie over het project en de publieksprijs kan u terug vinden op:
http://www.ecobouwers.be/duurzaam-bouwen/artikels/de-schaduw-van-een-oud...